Equipaments

El centre disposa d’11.365 m2 d’instal·lacions amb les aules, tallers i serveis que necessita un centre de les dimensions de l’Escola Industrial. Entre els diferents espais i aules, es disposa de:

23 Aules genèriques dotades actualment 13 d’elles amb equip informàtic audiovisual amb connexió en xarxa per a integrar a la docència normal. (durant els propers cursos es dotaran totes les aules amb aquest sistema).

4 Aules d’informàtica general i multimèdia amb connexió de xarxa i equip informàtic audioviual per al recoltzament de la docència.

3 Laboratoris de ciències experimetals, física i química.

1 Aula de música.
2 Aules de dibuix, visual i plàstica.
2 Laboratoris d’idiomes.
2 Aules per les matèries de tecnologia.

1 Aula oberta per l’adaptació curricular.
1 Pista poliesportiva i un gimnàs.
Per a les diferens famílies professionals que imparteixen els cicles formatius:

1 Taller i dues aules per a l’impartició dels cicles formatius de fusta.
1 Aula de tecnologia de metall més un taller de metall

1 aula de control numèric pels cicles de fabricació mecànica i manteniment.
2 Aules de disseny per al desenvolupament de projectes mecànics.
3 Aules d’informàtica administrativa pels cicles formatius d’administratius.
1 Aula d’energies renovables

1 Aula d’electrotecnia pels cicles de manteniment i energies renovables.
1 Aula de manteniment i autamatismes pels cicles de maneniment,

energies renovables i fabricació mecànica.
1 Estació fotovoltàica.

El centre, disposa d’espais comuns a disposició de tots els usuaris:

1 Biblioteca amb equipament informàtic i servei de prèstec.
1 Sala d’actes.
1 Zona enjardinada.
Servei de bar i menjador escolar.
Equip per a l’atenció d’alumnes amb necessitat específiques d’educació.
Atenció de l’EAP (Equip d’assessorament psicopedagògic).

Logopeda.
Departament d’orientació.
Punt d’informació juvenil.