CFGS Administració i finances (DUAL)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau superior
  • Titulació: Tècnic/a superior
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Administració i gestió
  • Entorn: Administració i oficina

Aquests estudis s’imparteixen en modalitat DUAL, permet que durant el segon curs l’alumnat pugui alternar els estudis amb les pràctiques remunerades a una empresa.

Els estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

Díptic CFGS Administració  i finances

Dossier de l’alumnat GS Administració 

Continguts

MP1 Comunicació i atenció al client
MP2 Gestió de la documentació jurídica i empresarial
MP3 Procés integral de l’activitat comercial
MP4 Recursos humans i responsabilitat corporativa
MP5 Ofimàtica i procés de la informació
MP6 Anglès
MP7 Gestió de recursos humans
MP8 Gestió financera
MP9 Comptabilitat i Fiscalitat
MP10 Gestió logística i comercial
MP11 Simulació empresarial
MP12 Formació i orientació laboral.
MP13 Projecte d’administració i finances
MP14 Formació en centres de treball.

Tècnic superior en Administració i Finances

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar o executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de la qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laboral i de protecció mediambiental.