Projecte educatiu
Valors

L’institut Escola Industrial és un centre docent amb una llarga trajectòria de compromís, arrelat a l’entorn i al context social i cultural de la ciutat de Sabadell.

El nostre projecte educatiu està centrat en les persones, en el seu creixement acadèmic i personal, en l’adquisició de coneixements i d’habilitats fonamentals com la responsabilitat, l’autonomia, la cooperació, la gestió emocional i les habilitats de pensament. Aquests criteris pedagògics són els que regeixen i orienten l’exercici professional de la comunitat educativa del centre.