Projecte araArt (2022-2025)

El programa d’innovació pedagògica araArt es crea amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme als centres educatius, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant. El programa d’innovació araArt promou la transformació dels centres educatius a partir de les arts.

A l’Escola Industrial, hem endegat una col·laboració amb l’Estruch, centre de creació de les arts en viu per poder implementar el programa araArt als diferents nivells de l’ESO. Per altra banda, des del curs 2021 hem engegat un projecte musical amb el suport del conservatori de Reus, que es concreta en un concert d’ukuleles amb els alumnes de 2n ESO i els alumnes de guitarra del conservatori.

Dinamització de patis

L’estona de l’esbarjo no és compartida per a tot l’alumnat de l’ESO en la mateixa franja horària. Els alumnes de 1r de l’ESO disposen de dos patis: de 9:55 h a 10:15 h i de 12:25 h a 12:40 h. Els alumnes es distribueixen a la zona del sorral per esmorzar i, aquells dies en què la pista central està disponible, poder fer-ne ús per jugar a futbol o a voleibol. Per tal de dinamitzar aquestes estones, s’organitzen per classes per fer mini-lligues de ping-pong, disposen d’una corda per saltar i s’ha habilitat una aula de jocs de taula per aquells que prefereixen una estona de jocs tranquils.

Els alumnes de 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i FP de Grau Bàsic surten al pati d’11 h a 11:30 h, mentre els alumnes de 1r ESO fan el Pla Lector a les aules. En aquesta mitja hora d’esbarjo, els alumnes més grans de l’ESO també poden practicar un esport com el bàsquet, el voleibol i el ping-pong o fer activitats més tranquil·les com jocs de taula o un taller de percussió.

Més informació >

Setmana lila (2020 fins a l’actualitat)

En el marc del programa Avancem, l’anomenada “Setmana lila” és un projecte transversal que engloba tots els nivells educatius del centre (ESO, Batxillerat i Cicles) i que se centra en una temàtica comuna: la visibilització de les dones. A l’entorn del 8 de març, Dia internacional de la Dona, i al llarg de la setmana, es duen a terme activitats diverses: des de les tutories i també des de la programació de les diferents matèries s’elaboren materials, ja sigui per donar a conèixer figures femenines que formen part de la història del coneixement de la humanitat, ja sigui per incidir en aspectes de rols i estereotips de gènere, equitat, etc.

Les actuacions de la setmana lila varien i s’amplien any rere any: bateig de classes amb el nom de dones de disciplines diverses, manifestos feministes, disseny de xapes, exposicions entre nivells sobre la violència de gènere, presentació de TdR (Treballs de recerca) que tracten aquesta temàtica, etc. Per altra banda, gràcies a la col·laboració de serveis com l’Oficina Jove (Ajuntament de Sabadell) s’han desplegat formacions de perspectiva de gènere com els “Agents liles”, per a l’alumnat de 3r ESO.

Pla Lector (2020 fins a l’actualitat)

Partint de la certesa que la lectura és la base de l’aprenentatge i que cal afavorir la competència lectora de l’alumnat, el Pla Lector sorgeix com una necessitat de centre per incidir en l’adquisició de les competències bàsiques i potenciar, al mateix temps, el gaudi per la lectura. Saber llegir, llegir per aprendre i el gust per llegir són els objectius que ens marquem en la implementació progressiva d’un Pla Lector a tota l’etapa d’ensenyament obligatori.

Durant trenta minuts diaris, l’alumnat es dedica a llegir en silenci una lectura que hagi escollit, ja sigui de casa o de la biblioteca d’aula. A 1r de l’ESO, la franja lectora és d’11h a 11.30h, mentre la resta de cursos són al pati. Per als altres grups de l’ESO, el Pla Lector s’incorporarà de manera gradual (2n ESO, 2021-2022; 3r ESO, 2022-2023; 4t ESO, 2023-2024) en franges variables de l’horari lectiu que es modificaran cada setmana i que s’inclouran, doncs, dins de l’horari de totes les matèries que cursin els alumnes.

Projecte Avancem (2019-2022)

Aquest programa d’innovació pedagògica per al tractament integrat de les llengües té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida per tal d’enfortir el seu creixement acadèmic: millorant la competència comunicativa, adquirint estratègies d’intercomprensió entre llengües, fomentant el treball en equip i també, el treball autònom.

Durant els tres anys del programa, després de l’elaboració de la diagnosi de la situació lingüística del centre, des del centre es va dur a terme un pla d’actuació, que s’ha concretat en diferents resultats: la creació de PCI (projectes de comunicació integrat) a l’ESO, una setmana temàtica anual dedicada a la visibilització de les dones (la Setmana Lila) amb materials específics, la dinamització dels canals de comunicació amb les famílies (xarxes socials, creació d’un butlletí informatiu trimestral, renovació de la pàgina web, etc), la implementació del Pla Lector, la revisió del PLC, etc.

Confiem que, malgrat que el programa es doni per enllestit, el treball que s’ha dut a terme continuï incidint en el treball a l’aula, tant des d’un punt de vista metodològic (en els diferents àmbits i matèries, no només lingüístics), com també organitzatiu (coordinacions i millora de les harmonitzacions entre departaments i equips docents).   

Programa TEI (2016 fins a l’actualitat)

El programa TEI (tutoria entre iguals) es un programa de convivència basat en la tutorització emocional entre iguals, on el respecte, l’empatia i el compromís són els pilars bàsics. En el nostre centre, el departament d’Orientació planifica una sèrie d’activitats de coneixement i cohesió, vinculades al PAT (pla d’acció tutorial) per a l’alumnat de 1r i 3r de l’ESO, on els més grans fan de mentors dels alumnes que acaben d’arribar al centre.

Més informació >

Campus Ítaca (2016 fins a l’actualitat)

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, gestionat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i la Facultat de Ciències de l’Educació i patrocinat pel Grup Santander.

Els alumnes que han cursat 3r ESO i que compleixen els requisits estipulats poden beneficiar-se de set dies de formació acadèmica i lúdica al campus de la UAB de Bellaterra durant el mes de juliol. En el recinte universitari, els alumnes fan pràctiques vinculades als diferents graus que s’ofereixen (física, traducció, dret, economia, etc.) i gaudeixen d’altres activitats d’expressió artística i de les instal·lacions universitàries (hip-hop, teatre, piscina, etc.)

Si més endavant, aquests alumnes estudien algun grau a la UAB, podran sol·licitar formar part del programa de beques salari Ítaca-Santander, que comporta la gratuïtat de la matrícula universitària, així com el pagament de cinc-cents euros mensuals durant deu mesos a l’any, renovables durant els anys de duració de la titulació universitària.

Servei de Mediació (1998 fins l’actualitat)

El Servei de Mediació es posa en funcionament per la necessitat de resoldre els conflictes de forma pacífica i per ajudar així a mantenir un bon clima de convivència i treball en el centre. Està format per un nombre reduït d’alumnes que participen de la formació (a partir de 2n d’ESO) i de la planificació del servei, coordinats pel professorat responsable de Mediació. S’hi accedeix de manera voluntària i s’hi pot recórrer sempre que es consideri una opció vàlida per ajudar els protagonistes a solucionar el seu conflicte.

Més informació >

Projecte WIDE

Treball contra la violència de gènere dins i fora de l’àmbit escolar.  WIDE és un projecte per oferir eines als i a les docents per detectar la violència dins de l’àmbit de la llar.

Més informació >