ERAMUS + I MOBILITAT INTERNACIONAL

A l’institut Escola Industrial estem treballant per dinamitzar la competència lingüística en llengües estrangeres del nostre alumnat en situacions reals d’ús, especialment, la llengua anglesa

Per aconseguir aquest objectiu, hem presentat dos projectes de mobilitat internacional que han estat aprovats per la comissió Erasmus+: un s’està duent a terme a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior des del 2018 i el més recent està adreçat a l’alumnat d’ESO i Batxillerat en el període 2023-2027.

Acreditació Erasmus +

Erasmus +

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Per al període 2021-2027, el programa posa un èmfasi especial en la inclusió social, les transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

El programa ofereix oportunitats de mobilitat i cooperació a: 

  • educació escolar
  • educació i formació professionals
  • formació de persones adultes
  • joventut
  • esport

Erasmus+ prioritza les activitats establertes a l’Espai Europeu d’Educació, el Pla d’Acció d’Educació Digital i l’Agenda de Capacitats Europea. El programa també:

  • dona suport al pilar europeu de drets socials
  • aplica l’Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027
  • desenvolupa la dimensió europea de l’esport.

ESO / Batxillerat CICLES FORMATIUS