PREINSCRIPCIÓ I MAtrícula 2024 -2025

ESO

PREINSCRIPCIÓ 2024-2025

ESO: del 8 al 20 de març de 2024 Presentació de sol·licituds de forma telemàtica

Enllaç web Departament d’Educació:  https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/:

BAREM_PROVISIONAL_ESO24-25

BAREM_RESOLTES_RECLAMACIONS_ESO24-25

LLISTA_ORDENADA_BAREM_ESO24-25

Batxillerat

BATXILLERAT: del 18 al 25 d’ abril de 2024 Presentació de sol·licituds de forma
telemàtica
Enllaç web Departament d’Educació:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/

OFERTA INICIAL BATX 24-25

INFORME_BAREM_BATX24-25

Cicles formatius grau superior

CFGS: del 24 al 30 de maig de 2024 Presentació de sol·licituds de forma telemàtica al web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

OFERTAGS_24-25

 

Cicles formatius grau mitja

CFGM: del 24 al 30 de maig de 2024 Presentació de sol·licituds de forma telemàtica https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
OFERTAGMITJÀ_24-25

 

Programes de formació i inserció (PFI)

PFI: del 2 al 9 de maig de 2024 Presentació de sol·licituds de forma telemàtica
Enllaç web Departament d’Educació:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/preinscriute/sollicitud/

OFERTA_INICIAL_PFI_24-25

CF Grau Bàsic

CFGBàsic: del 16 al 24 de maig de 2024 Presentació de sol·licituds de forma
presencial en horari de matins de 10 a 14h

OFERTA INICIALCFGB 24-25

PREINSCRIPCIÓ 2024-2025