Les matèries o àmbits de coneixement són agrupacions de matèries que comparteixen competències bàsiques i continguts

La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior

L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de  professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Actualment el centre disposa de quatre famílies professionals, la qual cosa permet escollir entre 11 cicles formatius de GM i GS, i dos programes de Qualificació Professional Inicial (PFI) per l’alumnat que no ha finalitzat l’ESO.

A continuació estan descrites per cada família professional els estudis que s’imparteixen al nostre centre.

ADministració i gestio

 • Formació professional . Grau mitjà
 • Família professional:  Administració i gestió
 • Àmbit professional: Administració i oficina
més informació

Instal·lació i manteniment

 • Manteniment Electromecànic
 • Formació professional . Grau mitjà
 • Família professional:  Instal·lació i manteniment
 • Àmbit professional: Tècnic i tecnològic; Seguretat i serveis de protecció
més informació

Fusta, moble

 • Formació professional . Grau mitjà
 • Família professional:  Fusta, moble i suro
 • Àmbit professional: Tècnic i tecnològic
més informació

Instal·lació i manteniment

 • Manteniment Electromecànic
 • Formació professional . Grau mitjà
 • Família professional:  Instal·lació i manteniment
 • Àmbit professional: Tècnic i tecnològic; Seguretat i serveis de protecció
més informació

VOLS CONÈIXER EL TEU INSTITUT A SABADELL?

Més instal·lacions i mes equipaments per la formació professional.