cf grau bàsic - serveis administratius

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau bàsic
  • Titulació: Tècnic bàsic o tècnica bàsica
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Administració i gestió
  • Codi: CEFP AG10

Aquests estudis capaciten per fer tasques administratives i de gestió bàsiques, amb autonomia, responsabilitat i iniciativa personal; per operar amb la qualitat indicada; per observar les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Díptic CFGB Serveis Administratius

Dossier de l’alumnat CFGB Serveis Administratius

Continguts

MP01 Ciències Aplicades I
MP02 Ciències Aplicades II
MP03 Comunicació i Societat I
MP04 Comunicació i Societat II
MP05 Entorn Laboral
MP06 Tècniques Administratives Bàsiques
MP07 Arxiu i Comunicació
MP08 Atenció al Client
MP09 Preparació de Comandes i Venda de Productes
MP10 Tractament Informàtic de Dades
MP11 Aplicacions Bàsiques d’Ofimàtica
MP12 Síntesi
MP13Formació en Centres de Treball

Sortides professionals

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic bàsic o tècnica bàsica i el títol de graduat o graduada en ESO, que els permet accedir:

  • a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o,
  • al món laboral, com: auxiliar d’oficina, auxiliar de serveis generals, auxiliar d’arxiu, ordenança, auxiliar d’informació, telefonista en serveis centrals d’informació, classificador o classificadora i repartidor o repartidora de correspondència, gravador o gravadora i verificador o verificadora de dades, auxiliar de digitalització, operador o operadora documental, auxiliar de venda, auxiliar de dependent o de dependenta de comerç, i operador o operadora de cobrament o caixer o caixera.