EQUIP DIRECTIU

Consell Escolar

Equip de coordinació

Claustre professors

EQUIP DIRECTIU

Equip de coordinació

coordinació nivell

Directora

Dolors  Sànchez Garcia

Cap d’estudis ESO Batxillerat

Gabriel Montserrat Sobré

Cap d’estudis adjunt

Mireia Panadés Uroz

Cap d’estudis FP

Begoña Casado Moreno

Coordinadora Pedagògica

Elisabet Jané Goset

Administrador

Felix Torres Montes

Secretari

Oriol Caixach i Belzuz

Coordinadora ESO

Pepa Soriano LLorca

Coordinador Batxillerat

Ramon Serinyà Blasco

Coordinadora Escola-Empresa

Sílvia Pérez Lizana

Coordinador Informàtic

Daniel Marin Edo

Coordinadora LIC

Anna Hernandez

Coordinador de Manteniment

Justo Alvarez Amo

Coordinador de riscos laborals

José L. Medina Garcia

Coordinadora PAT ESO

Sandra Soto Lara

Coordinadora biblioteca

Mar Ferrando Egea

Coordinador Extensió cultural

Carlos Fernandez

Coordinador Qualitat 

Joan Sanz Pastor

   
   
 

Coordinació Nivell 1 ESO

Montserrat Gómez Segalà

Coordinació Nivell 2 ESO

Mar Ferrando Egea

Coordinació Nivell 3 ESO

Josep Ramon Sureda

Coordinació Nivell 4 ESO

Núria Ollé Padrós

Coordinació PFI

F.Xavier Franco Prieto

Coordinació SIEI

Mariona Moreno Bueno