MATÈRIES COMUNES

Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat:

1r BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera Llengua Estrangera
Filosofia Història 
Treball de Recerca Història de la Filosofia
Educació Física Tutoria
Tutoria  

 

MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES

MODALITAT DE TECNOLOGIA

1r BATXILLERAT

MODALITAT DE TECNOLOGIA

2n BATXILLERAT

MODALITAT DE CIÈNCIES

1r BATXILLERAT

MODALITAT DE CIÈNCIES

2n BATXILLERAT

MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT: MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT: MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT: MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT:
Matemàtiques I Matemàtiques II Matemàtiques II Matemàtiques II

 

MATÈRIES DE MODALITAT:

 

MATÈRIES DE MODALITAT:

 

MATÈRIES DE MODALITAT:

 

MATÈRIES DE MODALITAT:

Física I Tecnologia i Enginyeria II Biologia I Biologia II
Tecnologia i Enginyeria I Fisica II Química I Química II
  Química I o Dibuix Tècnic I Física I o Geologia i Ciències Ambientals I Física II o Geologia i Ciències Ambientals II
 
 
MATÈRIES OPTATIVES: MATÈRIES OPTATIVES:
Programació Biomedicina o Psicologia
Robòtica Reptes Científics Actuals 
Química I o Dibuix Tècnic I