curs d'especialització Fabricació Intel·ligent

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Cursos d’especialització
 • Titulació: Certificació
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Codi: CEFP IM01

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes d’adaptació
de processos productius, identificant els objectius de producció, tenint en
compte els indicadors clau de rendiment (IKA), i aplicant tecnologies avançades
de control de la producció i els requeriments de qualitat i seguretat.

La durada és de 600 hores (495 en un centre educatiu i 105 en un centre de
treball).

Díptic CE Fabricació Intel·ligent

Dossier de l’alumnat CE Fabricació Intel·ligent 23-24

Continguts

 • Processos Productius Intel·ligents (165 hores)
 • Metrologia i Instrumentació Intel·ligent (66 hores)
 • Entorns Connectats en Xarxa i Internet de les Coses (132 hores)
 • Virtualització de Màquines i Processos Productius (132 hores)
 • Formació en Centres de Treball (105 hores)

 

Sortides professionals

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en empreses, públiques i privades, del sector de la producció industrial i amb un important component d’automatització, les activitats de la qual tinguin una clara tendència a la integració de tots els seus sistemes digitals d’operació i gestió.

L’ocupació o lloc de treball més rellevant és el següent:

 • Expert o experta en sistemes de fabricació intel·ligent