CFGS Mecatrònica (CFPS IMC0)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau superior
  • Titulació: Tècnic/a superior
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Instal·lació i manteniment

Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

Tríptic  CFGS_Mecatrònica

Dossier de l’alumnat CFGS Mecatrònica 23-24

Continguts

MP01 Sistemes mecànics
MP02 Sistemes hidràulics i pneumàtics
MP03 Sistemes elèctrics i electrònics
MP04 Elements de màquines
MP05 Processos de fabricació
MP06 Representació gràfica de sistemes mecatrònics
MP07 Configuració de sistemes mecatrònics
MP08 Processos i gestió de manteniment i qualitat
MP09 Integració de sistemes
MP10 Simulació de sistemes mecatrònics
MP11 Formació i orientació Laboral
MP12 Empresa i iniciativa Emprenedora
MP13 Projecte de Mecatrònica industrial

Descripció de la titulació:

  • Dissenyar, configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials.
  • Planificar, supervisar i/o executar el muntatge i manteniment de sistemes mecatrònics
  • Seguir els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.
  • Manteniment elèctric, electrònic i mecànic en general.