CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau superior
  • Titulació: Tècnic/a superior
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Fabricació mecànica
  • Entorn: Tècnic i tecnològic

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat que finalitza aquests estudis, té l’opcio de  cursar un tercer curs i obtenir el títol CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica que s’imparteix al mateix centre.

Díptic CFGS Disseny en Fabricació mecànica

Dossier de l’alumnat GS Disseny en Fabricació mecànica 23-24

Continguts

MP01 Representació Gràfica en Fabricació Mecànica
MP02 Disseny de Productes Mecànics
MP03 Disseny d’Estris de Processament de Xapa i Estampació
MP04 Disseny de Motlles i Models de Fosa
MP05 Disseny de Motlles per a Productes Polimèrics
MP06 Automatització de la Fabricació
MP07 Tècniques de Fabricació Mecànica
MP08 Materials
MP09 Formació i Orientació Laboral
MP10 Empresa i Iniciativa Emprenedora
MP11 Projecte de Disseny de Productes Mecànics
MP12 Formació en Centres de Treball

Descripció de la titulació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dissenyar productes de fabricació mecànica, fosa, forja, estampació i pulverimetal·lúrgia, utillatge de processament de xapa i motlles i models per a polímers, assegurant-ne la qualitat i segons la normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a delineant projectista, disseny assistit per ordinador (CAD), desenvolupament de productes, desenvolupament de matrius, desenvolupament d’utillatges, desenvolupament de motlles.