MATÈRIES COMUNES

Matèries obligatòries que tots els alumnes han de cursar durant el Batxillerat:

1r  BATXILLERAT 2n BATXILLERAT
Llengua Catalana i Literatura Llengua Catalana i Literatura
Llengua Castellana i Literatura Llengua Castellana i Literatura
Llengua Estrangera Llengua Estrangera
Filosofia Història 
Treball de Recerca Història de la Filosofia
Educació Física Tutoria
Tutoria  

MATÈRIES DE MODALITAT i optatives

MODALITAT D’HUMANITATS 1R DE BATXILLERAT MODALITAT D’HUMANITATS  2N DE BATXILLERAT MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS 1R DE BATXILLERAT MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS 2N DE BATXILLERAT
MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT MATÈRIA OBLIGATÒRIA MODALITAT
Llatí I Llatí II Matemàtiques aplicades a les CCSS I Matemàtiques aplicades a les CCSS II
MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT MATÈRIES DE MODALITAT
Grec I Grec II Economia Empresa i disseny de models de negoci
Història del Món Contemporani o Literatura Universal Literatura Catalana o Geografia Història del Món Contemporani o Literatura Universal Geografia o Literatura Catalana
  Història de l’art o Literatura Castellana   Història de l’art o Literatura Castellana
MATÈRIES OPTATIVES MATÈRIES OPTATIVES
Món Clàssic o Psicologia o Funcionament de l’empresa Món Clàssic o Psicologia o Funcionament de l’empresa
Creació literària o Problemes Socials Creació literària o Problemes Socials
Comunicació Audiovisual o Ciutadania, Política i Dret Comunicació Audiovisual o Ciutadania, Política i Dret