CFGM Gestió Administrativa (CFPM AG10)

Grau mitjà

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Administració i gestió
  • Entorn: Administració i oficina

Horari:

Primer curs en horari de matí (8h a 14h30′)

Segon curs en horari de tarda (15h30′ a 20h35′)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Díptic CFGM Gestió Administrativa

Dossier de l’alumnat GM Gestio administrativa 

Continguts

MP1 Comunicació empresarial i atenció al client
MP2 Operacions administratives de compravenda
MP3 Operacions administratives de recursos humans
MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
MP5 Tècnica comptable
MP6 Tractament de la documentació comptable
MP7 Tractament informàtic de la informació
MP8 Anglès
MP9 Empresa i Administració
MP10 Empresa a l’aula
MP11 Formació i orientació laboral.
MP12 Formació en centres de treball.

Descripció de la titulació

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de
suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial,
financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en
empreses públiques com en empreses privades, aplicant la
normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció
del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos
laborals i de protecció ambiental.