CFGM Fusteria i moble i CFGM Instal·lació de moblament (3×2) DUAL

El Departament d’Educació, d’acord amb el conveni signat amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Terrassa i Comarca i el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similar de Barcelona, ofereix dues titulacion de GM en tres anys en format DUAL Fusteria i Moble (primer i segon any al centre) i el CFGM Instal·lació i moblament (tercer any en format dual a l’empresa)

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic en  fusteria i moble (primer i segon curs)

Tècnic en  Instal·lació i moblament (tercer curs opcional en format DUAL)

Informació :

Web del CFGM Fusteria i Moble

Web del CFGM Instal·lació i moblament

Triptic del cicle CFGM Fusta i moble

Dossier de l’ alumne GM Fusta i Moble 18-19

Horari de realització en el nostre centre:

Horari primer curs : 8,00 a 14,30h
Horari segon i tercer : de 15,30 a 20,35 h. 

Objectius del cicle

  • Tècnic en construcció d’elements de fusteria a mida. Instal·lació de parquets i revestiment.
  • Tècnic ens instal·lació de portes i finestres.
  • Tècnic en instal·lació d’altres elements de fusteria: escales,baranes.
  • Tècnic en construcció- muntatge d’estructures lleugeres de fusta.
  • Tècnic en construcció i instal·lació de mobles a mida.
  • Tècnicen instal·lació de mobles de cuina i bany.
  • Tècnicinstal·lador de mobles de catàleg

On treballaràs?

Tallers en fabricació i instal·lació de mobles i elements de fusteria.
Tallers en construcció de mobles i elements de fusteria per encàrrec i a mida.
Instal·lació de parquets i revestiments.
Instal·lació de portes i finestres.
Instal·lació de fusteria d’armar i estructures de fusta.
Tallers de decoració que realitzin habilitacions i reformes d’interior amb fusta.
Tallers que realitzin petits treballs, adaptacions i reparacions.


Com es desenvolupa el cicle formatiu:
Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de Fusteria
Màquina  de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de muntatge
Aula tecnològica
Aula de dibuix

Triptic del cicle CFGM Fusta i moble