L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat deprofessions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Graduat en educació secundària obligatòria 
Codi: ESO LOE 

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18. 

Acces

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

MES

Calendaria Escolar

 

 • Modificació de les dades de la borsa: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
 • Confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2018-2019 que tenen un número d’ordre  superior o igual a 40.000 o no tenen temps de servei): del 24 de maig al 7 de juny de 2018
 • Borsa definitiva: 28 de juny de 2018
 • Nomenaments telemàtics d’estiu: finals d’agost de 2018
 • Modificació de les dades de la borsa: del 14 al 17 de setembre de 2018, del 29 d’octubre al 5 de novembre de 2018, i la darrera setmana de gener i de març de 2019
 

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

L’equip docent 

 és l’equip humà format per mestres i/o professors, tots ells amb les seves respectives etapes i especialitzacions, i que habitualment intervenen en un mateix grup classe, en el mateix curs o en una escola o centre educatiu. La seva tasca es centra en tres grans àmbits:

Matèries comunes

 • Ciències Socials: Geografia i Història
 • Educació Física
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Matemàtiques
 • Religió o Cultura i Valors Ètics 
 • Tutoria

Matèries optatives Industrial

A més, s’han de cursar tres de les matèries optatives següents:

 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Llatí
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Tecnologia
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica)
 • Segona Llengua Estrangera
 • Educació Visual i Plàstica
 • Filosofia
 • Cultura Científica
 • Cultura Clàssica

Ciències de la Naturalesa

Geografia i Història

Catalana i Literatura

Visual i Plàstica

Catalana i Literatura

Matematicas

Educacio Fisca

Catalana i Literatura

Religió o Cultura i Valors Ètics    

Música

Tecnologia

Tutoria