Projecte de Reutilització de Llibres

L’AMPA, conjuntament amb la direcció de l’Institut i amb l’aprovació del Consell Escolar, ofereix un Projecte de Reutilització de Llibres de text i lectures que gestiona l’empresa Iddink.

Seguint els següents enllaços obtindreu més informació sobre els serveis que ofereix Iddink i sobre com realitzar les comandes: