CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)

Ensenyament: Formació professional

Grau: Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Sistema: LOE

Família professional: Fusta, moble i suro

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudis s’imparteixen en modalitat DUAL, l’alumnat pot fer pràctiques remunerades durant el segon any d’estudis.

Díptic del cicle CFGS Disseny i moblament

Dossier de l’alumnat GS Fusta

Continguts

MP01 Representació en fusteria i mobiliari
MP02 Prototips en fusteria i moble
MP03 Desenvolupament de producte en fusteria i moble
MP04 Automatització en fusteria i moble
MP05 Instal•lacions de fusteria i mobiliari
MP06 Disseny en fusteria i moble
MP07 Gestió de la producció en fusteria i moble
MP08 Processos en indústries de fusteria i moble
MP09 Fabricació en fusteria i moble
MP10 Formació i orientació laboral.
MP11 Empresa i iniciativa emprenedora.
MP12 Anglès tècnic.
MP13 Projecte de disseny i moblament
MP14 Formació en centres de treball

Descripció de la titulació

Dur a terme propostes de disseny de mobles i elements de fusteria

Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del disseny de productes de fusteria i moble

Presentar projectes d’instal•lació d’elements de fusteria de fusta i de mobiliari

Elaborar programes per a la mecanització en CNC d’elements de fusteria i moble

Gestionar la producció de productes de fusteria i moble