CFGM MECANITZACIÓ (CFPM FM20)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Fabricació mecànica
  • Entorn: Tècnic i tecnològic

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tríptic CFGM Mecanització

Dossier de l’alumnat GFGM Mecanitzacio 23-24

Continguts

MP01 Processos de Mecanització
MP02 Mecanització per Control Numèric
MP03 Fabricació per Abrasió, Electroerosió, Tall i Conformat i Processos Especials MP04 Fabricació per Arrencament de Ferritja
MP05 Sistemes Automatitzats
MP06 Metrologia i Assajos
MP07 Interpretació Gràfica
MP08 Formació i Orientació Laboral
MP09 Empresa i Iniciativa Emprenedora
MP10 Anglès Tècnic
MP11 Síntesi
MP12 Formació en Centres de Treball

 

Descripció de la titulació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica:

  • Preparar màquines i sistemes
  • Programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors
  • Verificar productes mecanitzats
  • Fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.