CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Instal·lació i manteniment

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir maquinària i equips industrials i línies automatitzades de producció d’acord amb els reglaments i les normes establertes, seguint els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.al, Conductor i mantenidor de línia automatitzada.

Díptic GM Manteniment electromecànic

Dossier de l’alumnat GM Manteniment 23-24

Continguts

MP01 Tècniques de fabricació
MP02 Tècniques d’unió i muntatge
MP03 Electricitat i automatismes elèctrics
MP04 Automatismes pneumàtics i hidràulics
MP05 Muntatge i manteniment mecànic
MP06 Muntatge i manteniment elèctric-electrònic.
MP07 Muntatge i manteniment de línies automatitzades
MP08 Formació i orientació laboral
MP09 Empresa i Iniciativa emprenedora
MP10 Anglès Tècnic
MP11 Síntesi
MP12 Formació en centres de treball

Descripció de la titulació

Muntar sistemes d’automatització industrial.
Mantenir sistemes d’automatització industrial.
Muntar i mantenir maquinaria i equip mecànic.
Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de línies de producció.
Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics.
Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, hidràulics, elèctrics i electrònics de bens d’equip i maquinaria industrial.
Realitzar operacions de mecanitzat i unió en processos de muntatge de bens d’equip i maquinària industrial