curs d'especialització Fabricació Additiva

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Cursos d’especialització
 • Titulació: Certificació
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fabricació mecànica
 • Codi: CEFP FM01

Aquests estudis capaciten per desenvolupar i gestionar projectes de fabricació additiva mitjançant l’ús d’impressió 3D, supervisar o executar el muntatge, el manteniment i la posada en marxa d’aquests projectes, així com prendre decisions d’implementació en el desenvolupament de productes d’empresa (auxiliars o finalistes) respectant criteris de qualitat, disseny, seguretat i respecte al medi ambient.

La durada és de 600 hores (495 en un centre educatiu i 105 en un centre de treball).

Díptic CE Fabricació Additiva

Dossier de l’alumnat CE Fabricació Additiva

Continguts

 • Tecnologies de Fabricació Additiva (66 hores)

 • Disseny d’Estructures Alleugerides i Optimització Topològica en Fabricació (99 hores)

 • Modelatge, Laminat i Impressió 3D (132 hores)

 • Escanejat i Reparació de Malles 3D (66 hores)

 • Postprocessat (66 hores)

 • Maneig, Reparació i Costos de la Fabricació Additiva (66 hores)

 • Formació en centres de treball (105 hores)

Sortides professionals

Les persones que hagin obtingut el certificat que acredita la superació d’aquest curs d’especialització podran exercir la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses, tant públiques com privades, principalment en els àmbits de la recerca, desenvolupament de productes, producció industrial, manteniment industrial i serveis.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

 • Expert/a en sistemes de fabricació additiva
 • Expert/a en impressió 3D
 • Expert/a en disseny de producte per a impressió 3D
 • Dissenyador/a 3D per escanejat
 • Expert/a en prototipat ràpid