CFGM Gestió administrativa (ambit jurídic) (CFPM AG11)

Grau mitjà

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Administració i gestió
  • Entorn: Administració i oficina

Horari:

Primer curs en horari de matí (8h a 14h30′)

Segon curs en horari de tarda (15h30′ a 20h35′)

Per optar a les pràctiques als jutjats, només podran fer-les, per instruccions del Departament de Justicia, l’alumnat amb nacionalitat espanyola.

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a clients o  persones usuàries, en empreses públiques o privades. L’orientació cap a l’àmbit jurídic capacita per a la realització de les activitats de suport administratiu en l’àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia de Catalunya.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 hores lectives en un centre educatiu i 350 hores de pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

Díptic informatiu

Dossier de l’alumnat

Continguts

MP1 Comunicació empresarial i atenció al client
MP2 Operacions administratives de compravenda
MP3 Operacions administratives de recursos humans
MP4 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
MP5 Tècnica comptable
MP6 Tractament de la documentació comptable
MP7 Tractament informàtic de la informació
MP8 Anglès
MP9 Empresa i Administració
MP10 Empresa a l’aula
MP11 Formació i orientació laboral.
MP12 Formació en centres de treball.
MP13 Organització i estructura de l’àmbit jurídic i judicial
MP14 Tramitació processal i auxili judicial

 

 

Descripció de la titulació

Certificat de Justícia

La competència general d’aquest títol consisteix a activitats de suport a l’Administració de Justícia, suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d’atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Conveni amb el Departament de Justicia

Pràctiques als jutjats

Certificat de justicia de superació d’estudis

Possibilitat d’entrar a la borsa d’interins de justicia amb la titulació