MATRÍCULA 2023-2024

Secretaria

Contacte
[email protected]
Telf: 937258744

Horari d’atenció al públic

De l’1 d’ octubre al 31 de maig
Dilluns i dimecres de 10:00 h a 14:00 h i de 17:00 h a 18:45 h.
Dimarts, dijous i divendres de 10:00 h a 14:00 h.

De l’1 de juny al 30 de setembre
Matins de 10 h a 14h.

MATRICULACIÓ 1r d’ESO: del 21 al 29 de juny de 2022

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre el 20 i el 28 de juny al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Matrícula 1ESO – Cognoms, Nom de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ:

– Full de dades signat. Full de dades 1ESO 23-24
– Full d’optatives emplenat. Full d’optatives 1ESO 23-24
– Autoritzacions signades. Autoritzacions menors 1ESO 23-24
– Carta de compromís signada. Carta compromís 1ESO 23-24
– Còpia de l’ingrés de 71 € al compte de CAIXABANK pel concepte de material escolar i targeta micro:bit. Documentacio i pagament 1ESO 23-24
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg i el nom de l’arxiu el DNI de l’alumne/a).
– Carnet de vacunacions escanejat.
– Informació plataforma de gestió educativa. iEduca famílies noves

Si en el moment de fer la preinscripció no es van presentar, cal trametre també els següents documents escanejats:

– DNI / NIE de l’alumne/a
– DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant
– Targeta Sanitària (TIS)
– Llibre de família (pàgina alumne/a i pares).

Opcional:
– AMPA (reutilització de llibres, consigna, etc.). Més Informació
– Activitats extraescolars. Més informació

MATRICULACIÓ BATXILLERAT 2023 -2024

Període de matriculació: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre el 22 de juny i el 3 de juliol al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Matrícula batxillerat – Cognoms, Nom de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ:

– Full de dades signat.Full de dades BATX 23-24
– Full de matèries. Matèries 1r batx 23-24 Matèries 2n batx 23-24
– Autoritzacions signades. Autoritzacions menors 23-24
– Carta de compromís signada. Carta compromís B1 23-24
– Justificant de pagament de 50 € al compte de CAIXABANK pel concepte de material escolar. Documentació i pagament 23-24
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg i el nom de l’arxiu el DNI de l’alumne/a).
– Carnet de vacunacions escanejat.
– Informació plataforma de gestió educativa. iEduca famílies noves

Si en el moment de fer la preinscripció no es van presentar, cal trametre també els següents documents escanejats:

– DNI / NIE de l’alumne/a
– DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant
– Targeta Sanitària (TIS)

Opcional:
– AMPA (reutilització de llibres, consigna, etc.). Més Informació
– Activitats extraescolars. Més informació

MATRÍCULA
Període de matrícula: del 15 al 21 de juny de 2023

Tota la documentació per formalitzar la matrícula s’ha de portar degudament emplenada i signada a la secretaria del centre. Horari d’atenció al públic: Matins de 10:00 h a 14:00 h.

DOCUMENTACIÓ
– Full de dades signat. Full dades CFGB 23-24
– Autoritzacions signades. Autoritzacions CFGB 23-24
– Carta de compromís signada. Carta compromís CFGB 23-24
– Fotocòpia del justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK. Documentació i pagament alumnat nou 23-24
– 1 fotografia mida carnet.
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol•licitant.
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares). Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).

– Informació plataforma de gestió educativa. iEduca famílies noves

*La documentació que ja es va lliurar amb la preinscripció, no cal tornar-la a portar.

MATRICULACIÓ CFGM 2023 -2024

Període de matriculació: del 3 al 7 de juliol de 2023

Per formalitzar la matrícula us heu de descarregar la documentació, emplenar-la, signar-la i enviar-la escanejada entre el 3 i el 7 de juliol al correu de secretaria de l’Institut [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Curs – Cognoms, Nom de l’alumne/a (Exemple: 1CFGM – Pons Vila, Laia).

DOCUMENTACIÓ:
– Sol·licitud matrícula. Mat_CFGM_Sol·licitud Matrícula_Alumnat Nou_23-24
– Autoritzacions signades. Mat_GM_Autoritzacións_23-24
– Carta de compromís signada. Mat_CFGM_Carta compromís_23-24
– Justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK. Mat_CFGM_Sol·licitud Matrícula_Alumnat Nou_23-24_Pagament
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg).
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
– Còpia del títol o resguard del títol d’ESO o Certificat Prova d’accés a GM.

EPIS, eines i material necessari:

EPIS i material CFGM Mecanització 23-24
EPIS i material CFGM Fusta i moble / Instal·lació i moblament  23-24
EPIS i material Manteniment Electromecànic 23-24Oferta Eines
Material dels CF de la família administrativa: Ordinador personal (l’alumnat de 1GMGA i 1GMGAJ no cal que portin ordinador, perquè ja en tenen a l’aula).

MATRICULACIÓ CFGS 2023 -2024

Període de matriculació: del 19 al 24 de juliol de 2023

La documentació de matrícula s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre en l’horari assignat:

 

MATRICULACIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 

Dimecres 19/07/2023

CFGS Administració i Finances
CFGS Administració i Finances, perfil professional Gestor d’Assegurances
De 10:00 h a 14:00 h

Dijous 20/07/2023

CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (10 h a 12 h)
CFGS Disseny en Fabricació Mecànica (12 h a 14 h)

Divendres 21/07/2023

CFGS Mecatrònica Industrial
De 10:00 h a 14:00 h

Dilluns 24/07/2023

CFGS Disseny i Moblament
De 10:00 h a 14:00 h

DOCUMENTACIÓ:
– Full d’opció de cicle. Mat_CFGS_OpcióCicle_23_24
– Full de dades signat. Mat_CFGS_Full dades_23-24
– Autoritzacions signades:
Majors de 18: Mat_CFGS_Autoritzacions_Majors d’edat_23-24 
Menors 18: Mat_CFGS_Autoritzacions_23-24

– Carta de compromís signada.
FP Dual: Mat_GS_Carta compromís Dual

– Justificant de pagament segons el document adjunt al compte de CAIXABANK. Mat_CFGS_Doc i pagament_Alumnat nou_23-24
– 1 fotografia carnet (format d’imatge preferiblement .jpg).
– Còpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Còpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Còpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Còpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares) (només l’alumnat menor de 18 anys).
– Còpia del títol de Batxillerat o CF Grau Mitjà o Prova d’accés a GS.

 

EPIS, eines i material necessari per a l’inici de curs 22-23:

EPIS i material CFGS Fabricació Mecànica 23-24
EPIS i material CFGS Fusta i moble / Instal·lació i moblament  23-24
EPIS i material Manteniment CFGS Mecatrònica 23-24 – Oferta Eines

Material dels CF de la família administrativa: Ordinador personal (l’alumnat de 1GMGA i 1GMGAJ no cal que portin ordinador, perquè ja en tenen a l’aula).

 

MATRICULACIÓ PFI 2023 -2024

Període de matriculació: del 3 al 14 de juliol de 2023

La formalització de la matrícula s’ha de fer a la secretaria del centre del 3 al 14 de juliol. Horari d’atenció al públic: Matins de 10:00 h a 14:00 h.

Documentació que cal aportar:
– Full de matrícula emplenats i signats (es proporcionen a secretaria).

– Fotocòpia del DNI / NIE de l’alumne/a.
– Fotocòpia del DNI / NIE del pare/mare/tutor sol·licitant.
– Fotocòpia de la Targeta Sanitària (TIS).
– Fotocòpia del llibre de família (pàgina alumne/a i pares).
– Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha realitzat o que s’està realitzant.
– Justificant de pagament de 40€ pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK.
– 1 fotografia carnet (cognoms, nom i curs darrera).

Documentació i pagament matrícula PFI 23-24

MATRICULACIÓ CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ FP 22-23

Període de matriculació: del 24 al 27 de juliol de 2023

La documentació s’ha de lliurar presencialment a la secretaria del centre, o bé enviar-la escanejada (no fotografiada) al correu [email protected] indicant en l’assumpte del missatge: Matrícula CE (Nom del curs) – Cognoms, Nom de l’alumne/a.

DOCUMENTACIÓ:
– Full d’opció de curs: Mat_CE_Opció Curs_23_24_emplenable
– Full de dades signat: Mat_CE_Full dades_23_24_emplenable
– Autoritzacions signades: Mat_CE_Autoritzacions_23-24_emplenable
– Còpia del justificant de l’ingrés de 45 € pel concepte de material escolar, al compte de CAIXABANK: Mat_CE_Doc i pagament_alumnat nou_23-24
– 1 fotografia carnet (en format .jpg si s’envia la documentació per correu electrònic).
– Còpia del títol o resguard del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior.