CFGS Disseny en fabricació mecànica (3×2 DUAL)

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic en Mecanització
Durada del cicle: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)

Informació

Primer curs matí 8h-13h30′
Segon curs tarda 15h30′-2oh35′

Pàgina web del cicle

Triptic GM Fabricació Mecànica

Dossier de l’alumne GM Mecanitzacio 18-19

Competències professionals
La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

On treballaràs?
En departaments de producció d’empreses relacionades amb la fabricació de productes metàl·lics, construcció de maquinària i equip mecànic, construcció de vehicles automòbils, construcció naval, construcció de material de transport i fabricació d’equips de precisió òptica i similars.

Sortides acadèmiques:
Pas al grau superior mitjançant el curs de preparació de les proves d’accés a cicles de grau superior.
Al centre es pot cursar aquest curs així com també el cicle formatiu de grau superior de Producció per mecanització i el de Desenvolupament de projectes mecànics, i tots dos en tres cursos acadèmics

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:
Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia

t.