Documents

Protocol evacuació del centre

És un pla que ha de permetre abandonar els edificis de l’Escola en el menor temps possible i tenim com a objectiu la preservació de la integritat física de tots els membres de la comunitat escolar.

Projecte Educatiu de Centre

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on es poden trobar els principis d’identitat que caracteritzen l’Institut Escola Industrial. La seva utilitat
és ser un marc de referència per a la presa de decisions en la dinàmica del centre.

Normes de funcionament i organització del centre

Tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans i materials que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

LICITACIONS

 oferta l’Escola Industrial: