• Hi ha tres portes d’entrada i sortida al recinte escolar
  • Cada etapa entra i surt per una porta diferent.
  • Totes les classes de d’ESO, Batxillerat i CFGB comencen a les 8:00 h i acaben a les 14:30 h.
  • L’alumnat que arribi tard haurà d’entrar per la porta 1 i passar per consergeria on es prendrà nota del retard.

Accés

Grups

   

Porta 1

C. Jovellanos

1r batxillerat A i 1r batxillerat B

   

Grups FP Administratius de matí

   

Grups FP Tarda

   

Porta 2

C. Calderon

2n de batxillerat

   

Grups  FP de matí amb accés al taller (Fusta, Manteniment i Mecanització).

   

PFI

   

Porta 3

C. Calderon

CF Grau Bàsic

1r batxillerat C

   

ESO