REUNIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES

ESO

  • 1r ESO: dimecres 27 de setembre a les 17:30 h.
  • 2n ESO: dimecres 27 de setembre a les 18 h.
  • 3r ESO: dimecres 4 d’octubre a les 17:15 h.
  • 4t ESO: dimecres 4 d’octubre a les 17:45 h.

Batxillerat

  • 1r de batxillerat: dimecres 4 d’octubre a les 19:00 h.
  • 2n de batxillerat: dimecres 4 d’octubre a les 19:00 h.
  • Famílies noves batxillerat 18:45 h.

Cicles Formatius (1r curs)

  • Família Administratiu i Manteniment: dimarts 3 d’octubre a les 17:30 h.
  • Família Fusta i Moble i Fabricació Mecànica: dimarts 3 d’octubre a les 18:00 h.

Totes les reunions es duran a terme presencialment.