iEduca professorat – Temes d’ajuda

Què és iEduca?

iEduca és la plataforma de gestió i comunicació de l’Institut Escola Industrial que permet al professors/es:

 • Comunicar-se amb alumnes, famílies i professors/es.
 • Consultar o rebre via notificació o correu electrònic de les comunicacions internàs que faci’n entre els professors/es.
 • Veure els horaris, reservar equipament i enllaços a document interns.
 • Tenir accés al calendari del centre.
Accés a la plataforma
 • L’accés a la plataforma és individual amb el compte corporatiu. @escolaindsutrial.
 • Per accedir a iEduca cal anar a https://escolaindustrial.ieduca.com i introduir l’usuari i la clau que proporciona l’instiut.
Obtenir les claus d'accés
 • Les claus d’accés a la plataforma s’envien per correu electrònic a les famílies noves.
 • Cada membre de la família rep individualment l’usuari i la clau d’accés a la plataforma.
 • Per poder rebre aquestes claus cal que l’institut disposi dels correus electrònics de cada membre de la família.
 • Si algú no rep comunicacions del centre o no disposa de les claus d’accés a iEduca és perquè a l’Institut no tenim el seu correu electrònic. En aquest cas cal proporcinar-lo a secretaria.
 • En el cas que algun membre de la família vulgui rebre les comunicacions a un altre compte de correu ho ha de comunicar al tutor/a o a la secretaria del centre.
Recuperar la contrasenya

Per recuperar la clau en cas de pèrdua:

 1. Dirigiu-vos a la pàgina de registre: https://escolaindustrial.ieduca.com
 2. Cliqueu a: Has oblidat la contrasenya?

(Cal tenir present que per poder recuperar la contrasenya el correu de d’aquesta persona ha d’estar informat a la intranet)

Vídeo explicatiu: com recuperar la clau per entrar a iEduca.

Comunicacions que reben els professors
 • Comunicacions internàs.
 • Notificacions de centre relatives a sortides, esdeveniments i comunicacions diverses.
 • Els avisos d’assignació de cobertura de guàrdies.
 • Els avisos de confirmació de reservar d’espais i equipament
Com treballar amb iEduca
Creació de Classrooms des d’iEduca