iEduca famílies – Temes d’ajuda

Què és iEduca?

iEduca és la plataforma de gestió i comunicació de l’Institut Escola Industrial que permet a les famílies:

 • Comunicar-se amb el tutor/a.
 • Consultar o rebre via notificació o correu electrònic les anotacions de seguiment que els professors/es facin sobre els seus fills i filles.
 • Veure l’horari i l’agenda dels vostres fills i filles.
 • Tenir accés al calendari del centre.
Accés a la plataforma
 • L’accés a la plataforma és individual i tant el/els pare/s com la/les mare/s o tutor/a legal tenen un compte propi.
 • Per accedir a iEduca cal anar a https://escolaindustrial.ieduca.com i introduir l’usuari i la clau que proporciona l’instiut a les famílies.
Obtenir les claus d'accés
 • Les claus d’accés a la plataforma s’envien per correu electrònic a les famílies noves.
 • Cada membre de la família rep individualment l’usuari i la clau d’accés a la plataforma.
 • Per poder rebre aquestes claus cal que l’institut disposi dels correus electrònics de cada membre de la família.
 • Si algú no rep comunicacions del centre o no disposa de les claus d’accés a iEduca és perquè a l’Institut no tenim el seu correu electrònic. En aquest cas cal proporcinar-lo a secretaria.
 • En el cas que algun membre de la família vulgui rebre les comunicacions a un altre compte de correu ho ha de comunicar al tutor/a o a la secretaria del centre.
Recuperar la contrasenya

Per recuperar la clau en cas de pèrdua:

 1. Dirigiu-vos a la pàgina de registre: https://escolaindustrial.ieduca.com
 2. Cliqueu a: Has oblidat la contrasenya?

(Cal tenir present que per poder recuperar la contrasenya el correu de d’aquesta persona ha d’estar informat a la intranet)

Vídeo explicatiu: com recuperar la clau per entrar a iEduca.

Comunicacions que reben les famílies
 • Comunicacions del tutor/a o de l’equip docent.
 • Notificacions de centre relatives a sortides, esdeveniments i comunicacions diverses.
 • La 1a falta del dia. Les absències no justificades es comuniquen aproximadament 30 minuts després de l’inici de la classe en què falta l’alumne/a, sempre que el professorat l’hagi pogut introduir durant la classe.
 • Diàriament a partir de les 15:00 h s’envien les absències no informades i totes les anotacions de seguiment que ha fet el professorat al llarg de la jornada escolar.
iEduca Tokapp: comunicació i pagaments
 • Per poder rebre totes les comunicacions i poder fer els pagaments de les sortides i activitats és imprescindible que us instal·leu l’aplicació iEduca Tokapp al vostre dispositiu mòbil.
 • L’accés és individual, de manera que pare/s, mare/s o tutor/s legal/s han de tenir iEduca Tokapp instal·lat al seu mòbil (cadascú amb les seves claus).
 • Si no s’instal·la l’app, no es rebran totes les notificacions i comunicacions del centre i no es podran fer els pagaments.
Com justificar faltes d'assistència
 • Les faltes d’assistència de l’alumnat d’ESO s’han de comunicar al tutor/a via correu electrònic. El tutor/a s’encarregarà de justificar-les a iEduca.
 • L’alumnat de Batxillerat ha de presentar al professorat el document que justifiqui l’absència a classe i aquest justificarà la falta a iEduca.
 • Vídeo explicatiu: com justificar una falta d’assistència.
Com comunicar-se amb el tutor/a

Per comunicar-se amb el tutor/a s’ha de fer de la mateixa manera com es comuniquen les faltes d’assistència:
Vídeo explicatiu: com justificar una falta d’assistència.