Drive professorat – Temes d’ajuda

Què són les carpetes compartides?
 • La plataforma per compartir fitxers que pots utilitzar com a espai d’emmagatzematge amb un grup de persones, en aquest cas el claustre del nostre institut, amb necessitats comunes d’accés a determinats arxius, i puguin disposar d’aquests en una ubicació coneguda i accessible per tots ells, d’una manera fàcil, endreçada i sense generar duplicitat de documents ni múltiples versions.
Com hem de treballar?
 • Per poder compartir les carpetes que s’han allotjat al REPOSITORI IEI s’han creat diferents grups de treball amb els que s’han assignat els permisos de les carpetes. Un grup de treball és una agrupació de diferents usuaris que han de treballar conjuntament, per exemple el grup de l’equip docent de 1r d’ESO A o el grup de tutories de 4t d’ESO, i per tant tots els usuaris d’un mateix grup tenen accés a determinades carpetes
Puc fer servir un compte personal i xtec per accedir al Drive del centre?
 • Necessàriament amb comptes de correu del domini del centre @escolaindustrial.org i amb comptes d’usuaris d’aquest mateix domini, no es pot fer de cap altra manera. Això ens obliga a adoptar el correu del centre com a únic correu en totes les nostres comunicacions i com a compte de treball. Per tant, hem hagut d’introduir un canvi important, i és que la comunicació entre el professorat s’ha de realitzar des del correu @escolaindustrial.org i el Drive amb què hem de treballar és amb el d’aquest comptes
Consideracions en relació als comptes dels centres educatius:

Propietat dels comptes- La propietat del compte és del centre de manera que la responsabilitat del que es faci amb ell, també ho és.

 • Són comptes corporatius- Són comptes per a ús educatiu i no s’han d’utilitzar per a ús personal.El que es desi en aquests comptes no tindrà aquesta consideració.
 • Propietat de les dades-
 • Les dades que es vagin recopilant amb aquests comptes (treballs d’alumnes, informes docents, comunicació amb famílies, etc.) sempre es consideren que són dades el responsable de les quals és el centre educatiu i que els docents no poden extreure ni emmagatzemar fora de l’entorn corporatiu. Si el docent acaba la seva relació laboral amb el centre, aquestes dades han de romandre al centre.
Amb quins formats hem de treballar?

Els arxius que allotgem a les carpetes compartides han de ser únicament i exclusiva dels formats d’arxiu següents:

 • Documents de Google o documents de Word amb format .docx (atenció perquè no hem d’utilitzar el format antic .doc). També podem allotjar arxius generats amb Libreoffice o openoffice (programari lliure) sempre i quan s’hagin desat en format .docx.
 • Fulls càlcul de Google o llibres d’Excel amb format .xlsx (atenció perquè no hem d’utilitzar el format antic .xls). També es pot treballar amb arxius generats amb Libreoffice, sempre i quan es desin en format .xlsx.
 • PDF. S’ha instal·lat al DRIVE de tots els usuaris del centre un complement que permet obrir arxius PDF sense generar duplicats innecessaris, com passava abans. Es tracta de la versió d’Acrobat Reader per a Drive, que a banda de permetre visualitzar els documents, també permet editar-los (afegir comentaris, subratllar-los, marcar-los, etc.).
 • Diapositives de Google, Power point o presentació Libreoffice amb format .pptx o .ppsx. (atenció perquè no s’ha d’utilitzar el format antic .ppt o .pps).
 • Altres. També podem compartir altre tipus d’arxius, com ara Formularis de Google, Dibuixos de Google o Google Sites, entre altres.
Estructura i organització de les carpetes.

A la carpeta Directoris trobareu un esquema de l’estructura de carpetes. En aquesta estructura es mostren totes les carpetes, però quan hi accedeixi el professorat només veurà les carpetes a què tinguí permís.

Qui organitza les carpetes?

L’estructura de les carpetes és fixa i no es pot canviar ni se’n poden crear de noves, llevat d’algunes molt concretes com ara la que s’anomena ‘Gestió Departaments’ on sí que es poden crear noves carpetes. En cas de considerar que se’n necessiten de noves, la persona responsable hauria d’enviar un correu a [email protected]

A qui demanar l'accés a les carpetes?

Les sol·licituds d’accés a les carpetes o de canvi de permís només seran ateses enviant un correu a [email protected] i indicant el motiu pel qual es sol·licita

Què hi contenen les carpetes?

Des de Coordinació Pedagògica, Coordinacions d’ESO i batxillerat, tutories, coordinacions de nivell, etc. s’aniran penjant documents informatius o documents de treball.

Passos per treballar amb aquests formularis o models de documents

er treballar amb aquests formularis o models de documents s’han de seguir els següents passos:

 1. Fer-ne una còpia (per no sobreescriure el model original i deixar-lo sempre en blanc)
 2. Cambiar el nom del document (vegeu el document ‘Nomenclatura Arxius’ de la carpeta ‘Formularis Departaments’.
 3. Moure el document (si escau)
 4. Obrir-lo i començar a treballar-hi (es pot canviar l’ordre o seguir aquests passos amb el document ja obert). També s’ha de dir que hi ha diferents maneres per dur a terme una mateixa acció.