La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles de grau mitjà o de grau superior

L’Institut Escola Industrial de Sabadell, imparteix formació professional des de 1902, amb l’objectiu de capacitar per a l’exercici qualificat de  professions, proporcionant la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Actualment el centre disposa de quatre famílies professionals, la qual cosa permet escollir entre 11 cicles formatius de GM i GS, i dos programes de Qualificació Professional Inicial (PFI) per l’alumnat que no ha finalitzat l’ESO.

A continuació estan descrites per cada família professional els estudis que s’imparteixen al nostre centre.

Instal·lació i manteniment