CFGS Mecatrònica (CFPS IMC0)

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
2000 hores. (2 cursos acadèmics)
Horari de 15,30 a 20,35h.

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic superior en mecatrònica industrial

Horari de realització en el nostre centre:

Horari  : de 15,30 a 20,35 h

Competències professionals

  • Aquests estudis capaciten per configurar i optimitzar sistemes mecatrònics industrials, així com planificar, supervisar i/o executar-ne el muntatge i manteniment, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

On treballaràs?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Tècnic o tècnica en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;
  • Cap d’equip en muntatge d’instal·lacions de maquinària i equips industrials;
  • Cap d’equip en manteniment d’instal·lacions de maquinària i equips industrials.

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.
  • Es poden convalidar crèdits universtaria ECTS amb aquests estudis

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut d ela matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia

Triptic  CFGS_Mecatrònica

Dossier de l’alumne