CFGs Manteniment electromecànic

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
2000 hores. (2 cursos acadèmics)
Horari de 15,30 a 20,35h.

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic superior en mecatrònica industrial

Horari de realització en el nostre centre:

Horari  : de 15,30 a 20,35 h

Competències professionals

  • Preaparar a l’alumen per a realitzar tasques de: Mecànic de manteniment, Electricista, Electromecànic de manteniment.
    Muntador industrial, Conductor i mantenidor de línia automatitzada.

On treballaràs?

Enginyer Tècnic industrial (Totes les especialitats). Reconeixement del 35% dels crèdits a les enginyeries tècniques de mecànica i electricitat
Enginyer Tècnic en Informàtica de sistemes.
Diplomat en Màquines navals.
Diplomat en Estadística.
Diplomat en Navegació marítima.
Diplomat en Radioelectrònica naval.
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (totes les especialitats)

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior de formació professional

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut d ela matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia

Triptic  CFGS_Mecatrònica

Dossier de l’alumne