CFGM MECANITZACIÓ (CFPM FM20)

  • Ensenyament: Formació professional
  • Grau: Grau mitjà
  • Titulació: Tècnic/a
  • Sistema: LOE
  • Família professional: Fabricació mecànica
  • Entorn: Tècnic i tecnològic

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica, preparar màquines i sistemes, programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors, verificar productes mecanitzats, fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tríptic CFGM Mecanització

Dossier de l’alumnat GFGM Mecanitzacio

Continguts

MP01 Processos de Mecanització
MP02 Mecanització per Control Numèric
MP03 Fabricació per Abrasió, Electroerosió, Tall i Conformat i Processos Especials MP04 Fabricació per Arrencament de Ferritja
MP05 Sistemes Automatitzats
MP06 Metrologia i Assajos
MP07 Interpretació Gràfica
MP08 Formació i Orientació Laboral
MP09 Empresa i Iniciativa Emprenedora
MP10 Anglès Tècnic
MP11 Síntesi
MP12 Formació en Centres de Treball

 

Descripció de la titulació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per determinar processos de mecanització a partir de la informació tècnica:

  • Preparar màquines i sistemes
  • Programar màquines eines de control numèric, robots i manipuladors
  • Verificar productes mecanitzats
  • Fer el manteniment de primer nivell en màquines i equips de mecanització i aplicar procediments de qualitat, prevenció de riscos laborals i mediambientals.