CFGS Programació de la Producció Fabricació Mecànica (CFPS FMB0)

Titulació en finalitzar el cicle: TÈCNIC SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Format DUAL Escola/Empresa

Pàgina web del cicle

Triptic CFGS Programació de la producció  en fabricació mecànica

Dossier CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica

Durada del cicle: 2066 h (2 curs acadèmics)
Horari de realització en el nostre centre: de 15:30 h a 20:35 h

Objectius del cicle:

Aquests estudis capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per fosa, pulvimetal·lúrgia, transformació de plàstics i de materials compostos, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que cal fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com el manteniment dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Sortides laborals:

  • Fabricació de maquinaria i equips mecànicS, components, dispositius i aparells.
  • Fabricació d’aparells de mesura, control i programació, material mèdic-quirúrgic i aparells ortopèdics. Treball a la industria de l’automòbil, aeronàutics, etc.
  • Programadors de màquines controlades per sistemes informàtics (CNC ). Sistemes Automatitzats, Pneumàtics, i electroneumàtics.
  • Deliniant, Projectista, tècnic de Disseny Assistit per Ordinador  (CAD 2D i 3D) per a diferents sectors, automòbil, electrodomèstics, telefonia, informàtica, il·luminació….
  • Tècnic d’assajos de materials i medició

Com es desenvolupa el cicle?

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de

 Disseny de la producció en fabricació mecànica

Instal·lacions del centre: 

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia