CFGM Gestió administrativa (ambit jurídic) (CFPM AG11)

Grau mitjà

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Administració i gestió
 • Entorn: Administració i oficina

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a clients o  persones usuàries, en empreses públiques o privades. L’orientació cap a l’àmbit jurídic capacita per a la realització de les activitats de suport administratiu en l’àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia de Catalunya.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 hores lectives en un centre educatiu i 350 hores de pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

 

Tríptic Informatiu

 

Dossier de l’alumne

Continguts

 • Comunicació Empresarial i Atenció al Client (132 hores)
 •  Operacions Administratives de Compravenda (99 hores)
 •  Operacions Administratives de Recursos Humans (99 hores)
 •  Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (99 hores)
 •  Tècnica Comptable (99 hores)
 •  Tractament de la Documentació Comptable (99 hores)
 •  Tractament Informàtic de la Informació (198 hores)
 •  Operacions Administratives de Suport (66 hores)
 •  Anglès (99 hores)
 •  Empresa i Administració (165 hores)
 •  Empresa a l’Aula (99 hores)
 •  Organització i Estructura de l’Àmbit Jurídic i Judicial (165 hores)
 •  Tramitació Processal i Auxili Judicial (132 hores)
 •  Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 •  Formació en Centres de Treball (350 hores)
 

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà,

Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),

Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys,

Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),

Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.