CFGM Fabricació mecànica

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic en Mecanització
Durada del cicle: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)

Informació

Primer curs matí 8h-13h30′
Segon curs tarda 15h30′-2oh35′

Competències professionals

La competència general d’aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

On treballaràs?

En departaments de producció d’empreses relacionades amb la fabricació de productes metàl·lics, construcció de maquinària i equip mecànic, construcció de vehicles automòbils, construcció naval, construcció de material de transport i fabricació d’equips de precisió òptica i similars.

Sortides acadèmiques:

Pas al grau superior mitjançant el curs de preparació de les proves d’accés a cicles de grau superior.
Al centre es pot cursar aquest curs així com també el cicle formatiu de grau superior de Producció per mecanització i el de Desenvolupament de projectes mecànics, i tots dos en tres cursos acadèmics

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècni

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de 

Titulació en finalitzar el cicle: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Format DUAL Escola/Empresa

Durada del cicle: 2000 h (2 curs acadèmics)
Horari de realització en el nostre centre: de 15:30 h a 20:35 h

 

Competències professionals

Disseny amb eines de CAD 2D i 3D de maquinària, equips, components, dispositus i aparells mecànics. Programació de sistemes de control numèric i sistemes automatitzats en processos de fabricació industrial. Projectista de motlles i matrius

On treballaràs?
 • Tècnic de desenvolupament de productes
 • Tècnic de
  Disseny Assistit per Ordina
 • dor  (CAD 2D i 3D)
 • Delineant
 • Projectista (motlles i matrius per a diferents sectors, automòbil, electrodomèstics, telefonia, informàtica, il·luminació…. )
 • Tècnic en automatització de processos industrials (pneumàtics, h
  idràulics, elèctrics….)
 • Tècnic d’assajos de materials i medició
Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el 

Canal Universitats

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de 

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècni

CFGS Programació de la Producció Fabricació Mecànica (3×2 i DUAL)

Titulació en finalitzar el cicle: TÈCNIC SUPERIOR EN PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Format DUAL Escola/Empresa

 

Competències professionals

Aquests estudis capaciten per planificar, programar i controlar la fabricació per fosa, pulvimetal·lúrgia, transformació de plàstics i de materials compostos, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que cal fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com el manteniment dels sistemes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

On treballaràs?
 • Fabricació de maquinaria i equips mecànicS, components, dispositius i aparells.
 • Fabricació d’aparells de mesura, control i programació, material mèdic-quirúrgic i aparells ortopèdics. Treball a la industria de l’automòbil, aeronàutics, etc.
 • Programadors de màquines controlades per sistemes informàtics (CNC ). Sistemes Automatitzats, Pneumàtics, i electroneumàtics.
 • Deliniant, Projectista, tècnic de Disseny Assistit per Ordinador  (CAD 2D i 3D) per a diferents sectors, automòbil, electrodomèstics, telefonia, informàtica, il·luminació….
 • Tècnic d’assajos de materials i medició
Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el 

Canal Universitats

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de 

Disseny de la producció en fabricació mecànica

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia