CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

Titulació en finalitzar el cicle: TÈCNIC SUPERIOR EN DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA

Format DUAL Escola/Empresa

Durada del cicle: 2000 h (2 curs acadèmics)
Horari de realització en el nostre centre: de 15:30 h a 20:35 h

Objectius del cicle:

Disseny amb eines de CAD 2D i 3D de maquinària, equips, components, dispositus i aparells mecànics. Programació de sistemes de control numèric i sistemes automatitzats en processos de fabricació industrial. Projectista de motlles i matrius

Sortides laborals:

 • Tècnic de desenvolupament de productes
 • Tècnic de
  Disseny Assistit per Ordina
 • dor  (CAD 2D i 3D)
 • Delineant
 • Projectista (motlles i matrius per a diferents sectors, automòbil, electrodomèstics, telefonia, informàtica, il·luminació…. )
 • Tècnic en automatització de processos industrials (pneumàtics, h
  idràulics, elèctrics….)
 • Tècnic d’assajos de materials i medició

Com es desenvolupa el cicle?

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de Programació de la producció en fabricació mecànica

Instal·lacions del centre: 

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia

Triptic CFGS Disseny en Fabricació mecànica

Dossier de l’alumne GS Disseny en Fabricació mecànica