Erasmus+ Mobility Agreement

Gràcies al servei de Mobilitat que l’Institut Escola Industrial de Sabadell té i gestiona, s’ha pogut anar a Hèlsinki, a visitar l’Institut i les empreses que estan interessades, en aquest cas,  en acollir alumnat del nostre centre, de la família professional de Fusta i Moble. L’estada allà va ser molt profitosa, vam conèixer de primera […]

Erasmus+ ESO i Batxillerat Accreditation

One of the projects we are very excited about this year is linked to the international mobility of ESO and Batxillerat students. The main objectives that the Mobility Committee – made up of teachers from different departments of the school, and in charge of the project – has set are, broadly speaking, three: Firstly, to […]