Preinscripció ESO 2018-19

Dates presentació se sol·licituds: del 13 al 24 d’abril

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:

PRESENTAR ORIGINAL I CÒPIA:

  • DNI/NIE DE L’ALUMNE (en el cas que l’adreça del DNI no correspongui al domicili cal aportar certificat de convivència on consti l’alumne amb la persona sol·licitant.)
  • TSI ( Targeta Sanitària)
  • DNI/NIE PARES
  • LLIBRE DE FAMÍLIA o altres documents relatius a la filiació.

En cas d’al·legar alguna altra circumstància o criteri complementari cal justificar-ho documentalment:

  • Germans al centre de primària adscrit. Certificat de l’escola on consti.
  • Proximitat lloc de treball tutor legal. Contracte de treball, certificat emès per l’empresa i en cas d’autònoms domicili acreditat a l’Agència Tributària Models 036 o 037.
  • Beneficiaris de l’RMI (Certificat Renda Mínima Inserció)
  • Discapacitat de l’alumne, pare, mare o germans. Acreditació discapacitat igual o superior al 33%
  • Família nombrosa o monoparental. Cal presentar carnet en vigor
  • Malaltia crònica del sistema digestiu endocrí o metabòlic (inclosos els celíacs) Informe metge o metgessa del sistema públic o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada del col·legi de metges.

HORARI DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:

MATINS  de 9:30 a 14h

TARDES dilluns i dimecres de 16 a 18,30h

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Verified by ExactMetrics