CFGM Manteniment electromecànic

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic en Manteniment electromecànic i de conducció de línies
Durada del cilce: 2000 hores. (2 cursos acadèmics)

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Entorn: Seguretat i serveis de protecció

Horari de realització al centre 8,00h a 13,30h.

Competències professionals
 • Preaparar a l’alumen per a realitzar tasques de: Mecànic de manteniment, Electricista, Electromecànic de manteniment.
  Muntador industrial, Conductor i mantenidor de línia automatitzada.
On treballaràs?

Als departaments de manteniment, insatl·lacions i serveis d’un ampli ventall d’ industries, a més a més i gràcies al conveni signat al el Gremi d’Ascensors de Catalunya, es forma a l’alumne com a tècnic de manteniment d’ascensors

Sortides acadèmiques:

Pas al grau superior mitjançant el curs de preparació de les proves d’accés a cicles de grau superior.
Al centre es pot cursar aquest curs així com també el cicle formatiu de grau superior de manteniment d’equips industrials i l’especialització de manteniment d’equips d’energies renovables.

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller .

Instal·lacions del centre:

Laboratori d’electrotècnia
Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Taller de manteniment
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics

CFGS Mecatrònica

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial
2000 hores. (2 cursos acadèmics)
Horari de 15,30 a 20,35h.

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic en  fusteria i moble (primer i segon curs)
Tècnic en  Instal·lació i moblament (tercer curs opcional en format DUAL)

Horari de realització en el nostre centre:

Horari primer curs : 8,00 a 14,30h
Horari segon i tercer : de 15,30 a 20,35 h. 

Competències professionals
 • Tècnic en instal·lacions i muntatges d’equips industrials.
  Tècnic en organització del manteniment.

En indústries metal·lúrgiques, i de fabricació de productes metàl·lics, indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic, construcció i muntatge de vehicles automòbils, indústria tèxtil, edició i arts gràfiques, productes alimentaris i de begudes, i enginyeria i serveis de manteniment.

On treballaràs?

Enginyer Tècnic industrial (Totes les especialitats). Reconeixement del 35% dels crèdits a les enginyeries tècniques de mecànica i electricitat
Enginyer Tècnic en Informàtica de sistemes.
Diplomat en Màquines navals.
Diplomat en Estadística.
Diplomat en Navegació marítima.
Diplomat en Radioelectrònica naval.
Enginyer Tècnic en Telecomunicacions (totes les especialitats)

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut d ela matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de mecanització i soldadura
Taller de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de sistemes automàtics
Laboratori d’electrotècnia