Jordi Juve
Cap de departament de fusta

CFGM Fusteria i moble i CFGM Instal·lació de moblament (3×2) DUAL

El Departament d’Educació, d’acord amb el conveni signat amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Terrassa i Comarca i el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similar de Barcelona, ofereix dues titulacion de GM en tres anys en format DUAL Fusteria i Moble (primer i segon any al centre) i el CFGM Instal·lació i moblament (tercer any en format dual a l’empresa)

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic en  fusteria i moble (primer i segon curs)
Tècnic en  Instal·lació i moblament (tercer curs opcional en format DUAL)

Horari de realització en el nostre centre:

Horari primer curs : 8,00 a 14,30h
Horari segon i tercer : de 15,30 a 20,35 h. 

Competències professionals
 • Tècnic en construcció d’elements de fusteria a mida. Instal·lació de parquets i revestiment.
 • Tècnic ens instal·lació de portes i finestres.
 • Tècnic en instal·lació d’altres elements de fusteria: escales,baranes.
 • Tècnic en construcció- muntatge d’estructures lleugeres de fusta.
 • Tècnic en construcció i instal·lació de mobles a mida.
 • Tècnicen instal·lació de mobles de cuina i bany.
 • Tècnicinstal·lador de mobles de catàleg
On treballaràs?

Tallers en fabricació i instal·lació de mobles i elements de fusteria.
Tallers en construcció de mobles i elements de fusteria per encàrrec i a mida.
Instal·lació de parquets i revestiments.
Instal·lació de portes i finestres.
Instal·lació de fusteria d’armar i estructures de fusta.
Tallers de decoració que realitzin habilitacions i reformes d’interior amb fusta.
Tallers que realitzin petits treballs, adaptacions i reparacions

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de Fusteria
Màquina  de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de muntatge
Aula tecnològica
Aula de dibuix

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de 

CFGM Fusteria i moble i CFGM Instal·lació de moblament (3×2) DUAL

El Departament d’Educació, d’acord amb el conveni signat amb el Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Terrassa i Comarca i el Gremi de Fusters, Ebenistes i Similar de Barcelona, ofereix dues titulacion de GM en tres anys en format DUAL Fusteria i Moble (primer i segon any al centre) i el CFGM Instal·lació i moblament (tercer any en format dual a l’empresa)

Titulació en finalitzar el cicle:

Tècnic en  fusteria i moble (primer i segon curs)
Tècnic en  Instal·lació i moblament (tercer curs opcional en format DUAL)

Horari de realització en el nostre centre:

Horari primer curs : 8,00 a 14,30h
Horari segon i tercer : de 15,30 a 20,35 h. 

Competències professionals
 • Tècnic en construcció d’elements de fusteria a mida. Instal·lació de parquets i revestiment.
 • Tècnic ens instal·lació de portes i finestres.
 • Tècnic en instal·lació d’altres elements de fusteria: escales,baranes.
 • Tècnic en construcció- muntatge d’estructures lleugeres de fusta.
 • Tècnic en construcció i instal·lació de mobles a mida.
 • Tècnicen instal·lació de mobles de cuina i bany.
 • Tècnicinstal·lador de mobles de catàleg
On treballaràs?

Tallers en fabricació i instal·lació de mobles i elements de fusteria.
Tallers en construcció de mobles i elements de fusteria per encàrrec i a mida.
Instal·lació de parquets i revestiments.
Instal·lació de portes i finestres.
Instal·lació de fusteria d’armar i estructures de fusta.
Tallers de decoració que realitzin habilitacions i reformes d’interior amb fusta.
Tallers que realitzin petits treballs, adaptacions i reparacions

Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de Fusteria
Màquina  de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de muntatge
Aula tecnològica
Aula de dibuix

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

El cicle es realitza en format DUAL per la qual cosa l’alumne podrà realitzar pràctiques remunerades en empreses durant tot el segon curs.

La finalització del cicle permetrà que realitzant un tercer curs, obtenir el títol de 

Titulació en finalitzar el cicle: Tècnic Superior en disseny i moblament. FORMAT DUAL

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fusta, moble i suro

Horari de realització en el nostre centre:

Durada del cicle: 2000 h (2 curs acadèmics)
Horari primer curs : 15,30 a 20,35h
Horari segon: de 15,30 a 20,35 h el primer trimestre. El segon i tercer trimestre pràctiques a les empreses.

Competències professionals

Aquests estudis capaciten per dissenyar mobles i elements de fusteria, gestionar la seva producció i instal·lació, i participar en el manteniment dels sistemes de qualitat, de protecció mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

On treballaràs?
 • La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
  • Dibuixant projectista de mobles
  • Tècnic o tècnica en desenvolupament de productes de fusteria i mobles
  • Projectista de fusteria i moble
  • Gerent d’empreses de fusta i moble i altres manufactures
  • Tècnic o tècnica de control de qualitat en indústries de fusta i suro
  • Encarregat o encarregada d’oficina tècnica
  • Cap de fabricació
  • Controlador o controladora de producció
  • Cap de secció
  • Cap d’equip.
Sortides acadèmiques:

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el 

Canal Universitats

Com es desenvolupa el cicle formatiu:

Amb classes molt pràctiques, combinant la classe explicativa amb la realització d’exercicis pràctics als nostres tallers i aules específiques, amb molt suport informàtic i tractant el contingut de la matèria des de diferents punts de vista, sempre que sigui possible: Disseny, simulació per ordinador, muntatges i exercicis en taller.

Instal·lacions del centre:

Taller de Fusteria
Màquina  de control numèric
Aula de disseny assistit per ordinador
Taller de muntatge
Aula tecnològica
Aula de dibuix