L’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell

L’Institut té l’orígen en la industrialització de Sabadell a finals del segle XIX.

L’Escola sorgeix per donar resposta a la necessitat de formar els treballadors a nivell teòric i pràctic en les capacitacions que reclamaven els empresaris i tallers de la ciutat 

Al 1902, el Gremi de Fabricants i l’Acadèmica de Belles Arts, acorden constituir l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis amb l’ajut de l’Ajuntament i de la Caixa d’Estalvis de Sabadell als locals del carrer Sant Antoni (actual Museu d’Història)

El primer director del centre i un dels fundadors va ser el professor Narcís Giralt. Els primers estudis que es van impartir foren: Teoria de teixits, Dibuix general artístic, Pintura, Escultura, Matemàtiques elementals, Dibuix lineal geomètric, Perspectiva, Mecànica industrial i Física i Química industrials.

Una escola adaptada a les necessitats