L’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell


L’Institut té l’orígen en la industrialització de Sabadell a finals del segle XIX.

L’Escola sorgeix per donar resposta a la necessitat de formar els treballadors a nivell teòric i pràctic en les capacitacions que reclamaven els empresaris i tallers de la ciutat.

Al 1902, el Gremi de Fabricants i l’Acadèmica de Belles Arts, acorden constituir l’Escola Industrial i d’Arts i Oficis amb l’ajut de l’Ajuntament i de la Caixa d’Estalvis de Sabadell als locals del carrer Sant Antoni (actual Museu d’Història).

El primer director del centre i un dels fundadors va ser el professor Narcís Giralt. Els primers estudis que es van impartir foren: Teoria de teixits, Dibuix general artístic, Pintura, Escultura, Matemàtiques elementals, Dibuix lineal geomètric, Perspectiva, Mecànica industrial i Física i Química industrials.

Una escola adaptada a les necessitats formatives

L’Escola Industrial va néixer amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats professionals i d’ensenyament de Sabadell i comarca. Ha passat per diferents fases des de la seva inicial implantació en forma d’escola privada, depenent del patronat de les institucions que la van crear i amb una clara orientació d’ensenyaments en l’àmbit de la formació professional, fins a la situació actual com a centre públic depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment el centre disposa d’una oferta formativa de secundària que va des dels estudis obligatoris d’ESO, passant pel Batxillerat i la Formació professional.