PERFIL DEL CONTRACTANT

Perfil de contractant

  • Dades de facturació

Institut Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell
Carrer Calderón, 56
08201 Sabadell
NIF: Q-5855107-H

  • Contracte menor

Es formalitza mitjançant l’imprès de comanda, del qual el/la proposant lliura còpia a l’empresa proveïdora.

El pagament es realitza, un cop rebuda la mercaderia o realitzada l’obra o servei, a 30 dies de la recepció de la factura, mitjançant transferència bancària al compte indicat a la mateixa.

  • Persones de contacte i presentació d’ofertes

Directora:

Dolors Sánchez Garcia
telf. 93 725 87 44
correu [email protected]

Adreces de presentació d’ofertes:

Als correus electrònics esmentats.

Presencialment, a la secretaria de l’Institut.

Administrador:

Fèlix Torres Montes
telf. 93 725 87 44
correu [email protected]