PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 2018
INSCRIPCIÓ:
Del 13 al 22 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
CONSULTES:
Departament d’Ensenyament
IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ:
21,50 Euros (últim dia pagament 23 març – 22 h)
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE ASSIGNAT:
Del 9 al 17 d’abril (el 17 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
LLISTES PROVISIONALS ADMESOS I EXCLOSOS:
19 d’abril
PERÍODE DE RECLAMACIONS:
20 al 24 d’abril
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EXEMPCIONS ATORGADES:
26 d’abril
REALITZACIÓ DE LA PROVA:
DIMECRES 9 de maig de 2018 
HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)
PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 2018
INSCRIPCIÓ:
Del 13 al 22 de març (La sol·licitud es presentarà per via telemàtica)
CONSULTES:
Departament d’Ensenyament
IMPORT DE LA INSCRIPCIÓ:
34,55 Euros (últim dia pagament 23 març – 22 h)
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE ASSIGNAT:
Del 9 al 17 d’abril (el 17 d’abril secretaria està oberta fins a la 13.00h)

Les persones inscrites poden presentar (utilitzant el model disponible al web del Departament d’Ensenyament), si escau:

  • Full de relació de la documentació
  • Currículum formatiu.
  • Resolució que atorga l’exempció parcial o total.
  • Sol·licitud d’exempció parcial, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’Institut seu de la comissió avaluadora.
LLISTES PROVISIONALS ADMESOS I EXCLOSOS:
23 d’abril
PERÍODE DE RECLAMACIONS:
24 al 26 d’abril
PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES D’ADMESOS I EXEMPCIONS ATORGADES:
30 d’abril
REALITZACIÓ DE LA PROVA:
Part comuna: DIMECRES 16 de maig de 2018 
Part específica: DIJOUS 17 de maig de 2018 

HORA INICI PROVES : 16.00h (Presentació en l’Institut 15.30h)

PUBLICACIÓ DELS RESULTATS I CONSULTES GM I GS 2018
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES
GRAU MITJÀ

Provisionals : 18 de maig

Definitives : 28 de maig

GRAU SUPERIOR

Provisionals : 29 de maig

Definitives : 5 de juny

HORARI CONSULTES QUALIFICACIONS:
GRAU MITJÀ

22 i 23 de maig (VEURE HORARI)

GRAU SUPERIOR

31 de maig i 1 de juny (VEURE HORARI)

RECLAMACIONS I RECURSOS:
PROVES D’ACCÉS AL GRAU MITJÀ
21 al 23 de maig
PROVES D’ACCÉS AL GRAU SUPERIOR
30 de maig a l’1 de juny
PUBLICACIÓ QUALIFICACIONS I LLIURAMENT CERTIFICATS: (A PARTIR DE LES 12 H)
GRAU MITJÀ

29 de maig de 2018

GRAU SUPERIOR

5 de juny de 2018 (CERTIFICATS PROVA COMPLETA)

9 de juliol de 2018 (CERTIFICATS PARTS PROVA)