Servei de mediació

Servei de mediació

L’ Escola Industrial és un dels primers instituts de Sabadell que va oferir als alumnes el servei de mediació per resolució de conflictes, amb una gran satisfacció des de que es va iniciar el projecte.

 

Espai de dialeg

La mediació entre iguals ofereix un espai de diàleg entre les persones que han tingut un malentés que els fa patir. Aquest diàleg el facilita el mediador, company o professor, el que permet resoldre conflictes i mantenir un clima  positiu al centre.

La participació és sempre voluntària

Dos mediadors reuneixen les dues persones en conflicte i les guien per a analitzar la situació i trobar-ne solucions. La participació és sempre voluntària. Allò que es diu i es comenta sempre és confidencial.

Principis d’una mediació

La finalitat d’una mediació és aconseguir resoldre un conflicte.

Saber més