• Entre els dies 15 i 17 de juny, l’alumnat Cicles formatius pot venir a recollir el seu material amb reserva d’hora entre les 15:30 h i les 18h
  Per a recollir el material s’haurà de reservar hora, segons el grup de l’alumnat:
  • Fusta i moble dilluns dia 15
  • Manteniment dimarts dia 16
  • Mecanització dimecres dia 17
 • Cal portar posada la mascareta i portar la declaració responsable signada.
 • S’atendran les persones per ordre de reserva.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat , o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer la retirada del material 

[booking startmonth=’2020-5′]