ESO i CFGB

  • L’alumnat d’ESO i de CF de Grau Bàsic fa l’estona d’esbarjo dins del recinte escolar.
  • L’alumnat d’ESO i de CF de Grau Bàsic no podrà fer ús del telèfon mòbil dins del recinte escolar, ni durant l’esbarjo ni durant les hores lectives.
  • S’han planificat unes dinamitzacions per l’alumnat que, de manera voluntària, vulgui practicar esports o participar en jocs i tallers durant l’esbarjo.
  • L’alumnat de 1r d’ESO disposa de dos patis: de 9:55 h a 10:15 h i de 12:25 h a 12:40 h.
  • L’alumnat de 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO i de CF de Grau Bàsic surt al pati d’11 h a 11:30 h.

Batxillerat i FP

  • L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius pot sortir fora del centre durant l’estona d’esbarjo.

Accés

Grups

Horari de sortida

Horari d’entrada

Porta 1

C. Jovellanos

1r Batxillerat

11:00 h

11:30 h

Grups FP Administratius de matí

11:00 h

11:30 h

Porta 2

C. Calderon

Grups 2n Batxillerat

11:00 h

11:30 h

Grups  FP Mecanització, Fusta,

Manteniment (Matí)

11:00 h

11:30 h

PFI

11:00 h

11:30 h

FP grups tarda

Tots els grups de tarda fan l’esbarjo de 18:15 h a 18:45 h. Surten i entren per la porta 1.