Durant el període de confinament, i a mode d’ajut, l’Escola Industrial de Sabadell publica en aquest espai el resum de tasques setmanals per l’alumnat, independentment dels mitjans que pugui fer servir el professorat per enviar aquestes tasques.


Els enllaços s’aniran actualitzant cada dilluns per a que l’alumnat pugui organitzar-se les activitats setmanals: