Moodle alumnat – Temes d’ajuda

 
Què és Moodle?
  • Moodle és un entorn dinàmic perquè s’actualitza immediatament a cada intervenció nova dels i de les participants, tant d’estudiants com de professorat. Les aules virtuals construïdes amb Moodle no són pàgines web estàtiques a les quals l’alumnat va a cercar informació o a fer qüestionaris autocorrectius: són espais dinàmics que creixen, es diversifiquen
    i milloren cada vegada que s’hi entra i s’hi fa qualsevol activitat.
Què fa Moodle?
  • Es pot fer un símil amb un centre educatiu: el portal seria l’edifici general, amb la sevaconsergeria, el tauler de notícies, els passadissos que menen a les aules; els cursos serien equivalents a les aules físiques, amb l’espai per a l’alumnat, els llibres, la pissarra i la resta de recursos que s’hi poden trobar.
    De la mateixa manera que els centres educatius són oberts i visibles però no hi pot entrar tothom, un portal Moodle pot ser visitat per qualsevol persona que navegui per Internet, però només les persones usuàries, identificades convenientment, hi podran entrar i moure’s pels seus racons. Igualment, alscursos només hi podrà accedir el professorat i alumnat corresponent o altres agents de la comunitat educativa, mares
    i pares, per exemple, si tenen els permisos corresponents.
Moodle i l’alumnat
  • Moodle ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, uncop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una esMoodle permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.